Saltar categorías
Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

Ikastaro honetan, aldaketak kontsumo kritiko eta transformatzailearen bidez bilatzen dituzten ikaskuntzak eta hausnarketak eskaintzen ditugu. Errealitateak aztertu, hitzaldiak, ekimenak eta mugimenduak ezagutu eta, batik bat, garapen eredu neoliberalaren kontrako bestelako benetako eta hurbileko aukerak planteatuko ditugu. Metodologia errazarekin, irakasle adituekin eta dokumentazio eta material egokiekin, garapen gizatiarrago, bidezkoago eta solidarioagoari laguntzen dion beste bizi eta kontsumo eredu batean sartuko gara.

-----------------

En este curso ofrecemos aprendizajes y reflexiones que buscan cambios mediante el consumo crítico y transformador. Analizaremos realidades, conoceremos discursos, iniciativas y movimientos y, sobre todo, plantearemos alternativas reales y cercanas que se resisten al modelo de desarrollo neoliberal.

Con una metodología sencilla, profesorado experto y documentación y materiales adecuados, nos adentraremos en otro modelo de vida y consumo que contribuyen a un desarrollo más humano, justo y solidario.

Curso "Realidades de los Pueblos del Sur”

2016


Curso básico de formación en solidaridad y cooperación al desarrollo. Pretende aumentar el conocimiento y la sensibilidad en torno a las relaciones entre Norte y Sur.

Ofrece la posibilidad de participar en un Campo de Solidaridad en un país de América Latina en el verano de 2017.


Duración: 40 horas

Desarrollo: sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, salvo puentes y festivos
Idioma: Castellano

Precio: 80€ (60€ personas desempleadas o precarias*). Descuentos especiales a personas socias y voluntarias.

Plazas: Limitadas, por orden de inscripción. 


*No hace falta demostrar estas condiciones, te pedimos que seas tú mismo/a, conociendo tu situación personal, quien decida el precio que puedes pagar.


Vitoria-Gasteiz. Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir.

De noviembre de 2016 a enero de 2017Programa

  0. Presentación de SETEM y del curso.
  1. Análisis de la situación global actual: modelos de desarrollo, políticas, socieoconomía y medios de comunicación.

  2. Desarrollo, solidaridad y cooperación, desde una mirada feminista.

  3. Los movimientos sociales, de lo local a lo global. .

  4. Otra economía existe: soberanía alimentaria, Comercio Justo y Consumo Consciente, Responsable y Transformador. 

  5. Tema de actualidad. 


Más información:

www.transformateconsetem.org

formacion.euskadi@setem.org

945 120 746"Hegoaldeko herrialdeen errealitateak” Ikastaroa

2016


Elkartasunean eta garapenerako lankidetzan prestatzeko oinarrizko ikastaroa. Iparraldearen eta Hegoarenren arteko harremanen inguruko ezagutza eta sentikortasuna areagotzea du helburu.

Elkartasun Auzolandegi batean parte hartzeko aukera ematen du, 2017ko udan Latinoamerikako herrialde batean.


Iraupena: 40 ordu

Garapena: larunbatetan 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara, zubiak eta jaiegunak salbu.

Hizkuntza: gazteleraz

Prezioa: 80€ (60€ langabetu edo prekarioak direnentzat*). Deskontu bereziak bazkide eta boluntarioentzat.

Plazak: Mugatuak. Izen emate ordenaren arabera.


*Ez da ziurtagiririk aurkeztu behar; zure egoera ekonomikoa kontuan hartuta, ordaintzeko gai zaren prezioa erabakitzeko aukera ematen dizugu.Vitoria-Gasteiz. Simone de Beauvoir Elkarteen Etxean

2016ko azarotik 2017ko urtarrilera arteEgitaraua

  0. SETEMen eta ikastaroaren aurkezpena. 
  1. Munduko egungo egoeraren analisia: garapen ereduak, politikak, sozioekonomia eta komunikabideak.

  2. Garapena, elkartasuna eta lankidetza, begira feminista batetik.

  3. Gizarte mugimenduak, tokian tokitik mundu mailara.

  4. Bestelako ekonomia bat badago: elikadura burujabetza, Bidezko Merkataritza eta Kontsumo Kontziente, Arduratsu eta Eraldatzailea.

  5. Gaur egungo gaia.


Informazio gehiago:

www.transformateconsetem.org

formacion.euskadi@setem.org

945 120 746


Programa Realidades 2016-17 (versión del 27 de septiembre).pdfPrograma Realidades 2016-17 (versión del 27 de septiembre).pdf
Curso "Estrategias para un desarrollo decrecentista, incluyente y feminista”

2016-2017


Curso de profundización en los nuevos planteamientos de la cooperación al desarrollo en diferentes ámbitos: derechos humanos, decrecimiento, feminismos, educación crítica y emancipadora, soberanía alimentaria, movimientos sociales, consumo responsable y comercio justo, etc.

Ofrecemos herramientas teóricas y prácticas que permitan analizar y desarrollar estrategias de cooperación al desarrollo y que generen transformaciones a nivel personal y social. Con profesorado de reconocido prestigio, tanto en el ámbito académico como en movimientos sociales, a nivel estatal e internacional.


¿Cuándo?: sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, salvo puentes y festivos, de octubre de 2016 a marzo de 2017.

¿Dónde?: algunos módulos tendrán lugar en Vitoria-Gasteiz y otros en Bilbao, en las sedes de Setem Hego Haizea de cada ciudad.

Idioma: Castellano

Precio: 180€ (140€ personas desempleadas o precarias*). Descuentos especiales a personas socias y voluntarias.

*No hace falta demostrar estas condiciones, te pedimos que seas tú mismo/a, conociendo tu situación personal, quien decida el precio que puedes pagar.

Plazas: Limitadas, por orden de inscripción.


La duración total del curso es de 90 horas, 80 de ellas presenciales y las 10 restantes, dedicadas a la elaboración de un pequeño trabajo final que se presenta en mayo.


El curso dispone también de una plataforma virtual desde la que se distribuye el material docente y donde se crean foros de debate entre alumnado y profesorado, a petición del propio grupo.


Más información:

www.transformateconsetem.org

formacion.euskadi@setem.org

945 120 746


"Desazkundean, barne-hartzean eta feminismoan oinarritutako garapen baterako estrategiak” Ikastaroa

2016-2017


Arlo desberdinetan garapenerako lankidetzaren planteamendu berrietan sakontzeko ikastaroa: giza eskubideak, desazkundea, feminismoak, hezkuntza kritiko eta askatzailea, elikadura burujabetza, gizarte mugimenduak, kontsumo arduratsua eta bidezko merkataritza, etab.


Tresna teoriko eta praktikoak eskaintzen ditugu, garapenerako lankidetzako estrategiak aztertu eta garatzea ahalbidetuko dutenak eta maila pertsonalean zein sozialean transformazioak eragitea bilatzen dutenak. Entzute handiko irakaslegoarekin, bai arlo akademikoan, bai gizarte mugimenduetan, nazio mailan eta nazioartean.


Noiz?: larunbatetan 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara, zubiak eta jaiegunak salbu, 2016eko urritik 2017ko martxora.

Non?: modulu batzuk Vitoria-Gasteizen izango dira eta beste batzuk Bilbon, Setemek hiri bakoitzean duen egoitzan.
Hizkuntza: gazteleraz

180€ (140€ langabetu edo prekarioak direnentzat*). Deskontu bereziak bazkide eta boluntarioentzat.

*Ez da ziurtagiririk aurkeztu behar; zure egoera ekonomikoa kontuan hartuta, ordaintzeko gai zaren prezioa erabakitzeko aukera ematen dizugu.

Plazak: Mugatuak. Izen emate ordenaren arabera.


Ikastaroaren iraupena 90 ordukoa da, guztira. Horietatik 80 presentzialak dira eta gainontzeko 10ak, maiatzean aurkeztu beharreko lan talde txiki batean erabili behar dira.


Ikastaroak, tresna bezala, plataforma birtual bat eskaintzen du. Bertan irakaskuntza materiala eskuragarri dago eta ikaslegoa eta irakaslegoaren artean eztabaida foroak sortzen dira, taldeak hala eskatuta.Informazio gehiago:

www.transformateconsetem.org

formacion.euskadi@setem.org

945 120 746

Programa Estrategias 2016-17 (versión del 7 de septiembre).pdfPrograma Estrategias 2016-17 (versión del 7 de septiembre).pdf

Aquí aprovecharemos para difundir las novedades, acciones, actividades, campañas, curiosidades, recogidas de firmas, demandas, y demás trabajos de cada una de nuestras entidades.


Saltar novedades de setem y alianzas

Novedades de SETEM y alianzas

setem
La Campaña Ropa Limpia exige el fin de los salarios de miseria en el sector textil
de Ainhoa Setem - martes, 19 de noviembre de 2013, 10:33
 

Activistas de 15 países europeos exigimos a las marcas que paguen salarios dignos a las trabajadoras del sector textil dentro de la Campaña Salarios Dignos que se ha lanzado esta semana.

Seis meses después de que 1.133 trabajadoras textiles de Bangladesh muriesen tras el derrumbe del edificio ...

Ver el resto del tema
(745 palabras)