Curso "Estrategias para un desarrollo decrecentista, incluyente y feminista”

2017-2018


Este curso se dirige a personas que se cuestionan la realidad social, económica y cultural que les rodea y que quieren conocer y poner en práctica iniciativas para un modelo más justo, solidario y sostenible. Profesorado de reconocido prestigio (tanto en el ámbito académico como en movimientos sociales) nos acompañará en el debate y la reflexión para construir alternativas verdaderamente transformadoras en nuestro día a día.


¿Cuándo?: sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, salvo puentes y festivos, de octubre de 2017 a febrero de 2018.

¿Dónde?: algunos módulos tendrán lugar en Vitoria-Gasteiz y otros en Bilbao, en las sedes de Setem Hego Haizea de cada ciudad.

Idioma: Castellano

Precio: 180€ (60€ personas desempleadas o en situación precaria / 80€ personas vinculadas a organizaciones sociales y de economía social y solidaria)*.

*No hace falta demostrar estas condiciones, te pedimos que seas tú mismo/a, conociendo tu situación personal, quien decida el precio que puedes pagar.

Plazas: Limitadas, por orden de inscripción.


La duración total del curso es de 90 horas, 80 de ellas presenciales y las 10 restantes, dedicadas a la participación en los foros de debate de la plataforma moodle. Desde esta plataforma virtual se distribuirá además el material docente.


Más información:

www.transformateconsetem.org

formacion.euskadi@setem.org

945 120 746


"Desazkundean, barne-hartzean eta feminismoan oinarritutako garapen baterako estrategiak” Ikastaroa

2017-2018


Arlo Ikastaro hau beren inguruko errealitate sozial, ekonomiko eta kulturala zalantzan jartzen duten pertsonei zuzendua dago, eta bidezkoagoa, solidarioagoa eta jasangarriagoa den eredu batera zuzentzen diren ekimenak ezagutu eta praktikan jarri nahi dituzten horiei. Entzute handiko irakaslegoak (bai arlo akademikoan, bai gizarte mugimenduetan) eztabaidan eta hausnarketan lagunduko digu, gure egunerokotasunean benetan eraldatzaileak diren alternatibak eraikitzeko helburuaz.


Noiz?: larunbatetan 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara, zubiak eta jaiegunak salbu, 2017eko urritik 2018ko otsailera.

Non?: modulu batzuk Vitoria-Gasteizen izango dira eta beste batzuk Bilbon, Setemek hiri bakoitzean duen egoitzan.
Hizkuntza: gazteleraz

180€ (60€ langabetu edo egoera prekarioan daudenentzat / 80€ antolakunde sozialekin edo ekonomika sozial eta solidarioaren erakundeekin lotura dutenentzat)*.

*Ez da ziurtagiririk aurkeztu behar; zure egoera ekonomikoa kontuan hartuta, ordaintzeko gai zaren prezioa erabakitzeko aukera ematen dizugu.

Plazak: Mugatuak. Izen emate ordenaren arabera.


Ikastaroaren iraupena 90 ordukoa da, guztira. Horietatik 80 presentzialak dira eta gainontzeko 10ak, moodle plataformako eztabaida foroetan parte hartzen erabili behar dira. Plataforma birtual honetan irakaskuntza materiala eskuragarri izango da.Informazio gehiago:

www.transformateconsetem.org

formacion.euskadi@setem.org

945 120 746

Programa Estrategias 2017-18 (actualizacion 6 octubre).pdfPrograma Estrategias 2017-18 (actualizacion 6 octubre).pdf